top of page

מונחי העולמות הווירטואליים - באנו לעשות סדר.

אם גם אתם מוצאים את עצמכם מבולבלים מכל המושגים בעולם הוירטואלי - המאמר הבא בשבילכם.


מציאות מודמה (Virtual Reality)

היא חוויה אימרסיבית שמטמיעה את המשתמש בסביבה וירטואלית לחלוטין שעשויה להיות העתק של סביבה אמיתית או בדיונית לחלוטין.

מציאות מדומה, היא חוויה בסביבה דמיונית שגורמת למשתמש אשליה של מציאות, תוך הטמעות בה והנתקות מהמציאות הרגילה.


סביבות של מציאות מדומה, או מציאות וירטואלית, פותחו כבר בשנות ה-80 של המאה העשרים. סביבות כאלה הן מבוססות מחשב. מציאות מדומה משמשת באמצעותן לצורכי משחק, בידור, לימוד ואימון.


מציאות רבודה (Augmented reality)

היא מעין שכבה של אלמנטים וירטואלים המולבשת על גבי סביבה אמיתית. האלמנטים הוירטואלים מתמזגים עם הסביבה האמיתית בזמן אמת

המציאות הרבודה צוברת פופולאריות בגלל שהיא מביאה אלמנטים של מציאות מדומה לתוך חיי היום יום שלנו, כלומר דברים שאנחנו רואים שומעים ומרגישים. היא נמצאת בתווך בין העולם האמיתי והעולם המדומה.

אפשר לומר שהיא מהווה מעין גרסה משופרת של המציאות, אליה מצורפים דמויות ותמונות יצירות מחשב מעל ראיית המשתמש של העולם האמיתי ומשפר את תפיסת המשתמש של עולם זה.

יש הבדל מהותי בין מציאות מדומה למציאות רבודה.

בעוד שהראשונה מבוססת על החלפה מלאה של העולם האמיתי בזה הווירטואלי, המציאות הרבודה מוסיפה אלמנטים ויזואליים ו"שכבות" על גבי אותה מציאות, ובכך למעשה הופכת אותה לאינטראקטיבית. אם למשל אתם עורכים סיור וירטואלי ביעד מסוים, תמצאו את כל האלמנטים ה"אמיתיים" המרכיבים אותו ובנוסף לכך אובייקטים וירטואליים ותוספות למיניהן.


מציאות משולבת ( Mixed reality)

זהו מיזוג של עולמות אמיתיים ו- וירטואליים כדי לייצר סביבות חדשות שבהן אובייקטים פיזיים ודיגיטליים מתקיימים יחד ומקיימים אינטראקציה בזמן אמת.

ישנם שני סוגי רצפים שיעזרו לנו בהגדרה, רצף הוירטואליות ורצף המדיה ( Virtuality and mediality ). שניהם נמצאים בקצוות של סרגל.

המציאות המעורבת נמצאת בדיוק באמצע בין שני המדיומים האלה (מציאויות).

במקום בו המציאות הרגילה שאנחנו מכירים מתחילה לזלוג לכיוון המציאות המדומה, עד למקום בו המציאות שסובבת אותנו היא וירטואלית לחלוטין, שם בדיוק נמצאת המציאות המעורבת.

הדעה הרווחת וההגדרה הכללית של המציאות המדומה VR היא מציאות בה המשתתף – צופה שקוע לחלוטין ויכול לתקשר וליצור אינטרקציה בעולם מדומה לחלוטין.

יכול להיות שהמציאות המדומה תחקה תכונות של סביבה קיימת ומציאותית, אך היא יכולה גם לחרוג לחלוטין מהמגבלות של העולם הפיזי, על ידי יצירה סביבה של מציאות מדומה בה החוקים הפיסיקליים הרגילים החלים בחלל, זמן, מכניקה ותכונות חומרים כבר לא מתקיימים כמו שאנחנו מכירים אותם, ואולי לא מתקיימים בכלל.


bottom of page