top of page

כשגבר מגלם גוף של אישה - השפעות קוגנטיביות והתנהגותיות של גילום גוף במציאות מדומה

התגלמות בגוף וירטואלי בעברית,

או #אמבודימנט באנגלית, מתייחסת לחוויה של הרגשה שהעצמי או התודעה של האדם ממוקמים בתוך גוף וירטואלי. זה יכול להתרחש במגוון של סביבות מציאות מדומה, שבהן המשתמש מסוגל ליצור אינטראקציה עם עולם וירטואלי באמצעות ייצוג דיגיטלי של גופו או כל גוף אחר.


ההשפעות הפסיכולוגיות של אמבודימנט, יכולות להשתנות בהתאם למצב ולהקשר הספציפיים. באופן כללי, לתופעת האמבודימנט יכולה להיות מספר השפעות חיוביות על קוגניציה והתנהגות.


התגלמות יכולה לתמוך בפיתוח מיומנויות חברתיות ואמפתיה, שכן היא מאפשרת לנו להבין ולהגיב לפעולות ולרגשות של אחרים. בנוסף, התגלמות יכולה לספק תחושת בעלות וסוכנות על הפעולות שלנו, מה שיכול לשפר את תחושת השליטה והרווחה שלנו. השפעה פוטנציאלית של התגלמות בגוף אחר היא שינוי במצב קוגניטיבי. מחקרים הראו שאנשים המגולמים בגוף וירטואלי שונה משלהם עשויים לחוות שינויים בתפיסה, בקשב ובזיכרון שלהם. זה יכול להוביל למספר השפעות מעניינות, כגון יכולת מוגברת להזדהות עם אחרים או תחושת מודעות מרחבית רבה יותר.
לגילום גוף של אישה וירטואלית על ידי גבר ישנם תוצאות ושימושים לא צפוים.


כאשר גבר אלים מגלם גוף של אישה בסיטואציה מטרידה או אלימה ישנן הוכחות מחקריות כי לתהליך הזה יש השפעה חזקה על הרגשות וההתנהגות של המשתמש.


כמה תוצאות אפשריות יכולות לכלול יכולת מוגברת להזדהות עם הקורבן והבנה טובה יותר של השפעת האלימות על אחרים מה שעשוי להוביל להפחתה בהתנהגות אלימה בעולם האמיתי.


מצד שני, ייתכן גם שגילום גוף וירטואלי של קורבן עלול לעורר זיכרונות טראומטיים או לגרום לאדם להיות תוקפני יותר. זה תלוי במספר גורמים, כגון ההיסטוריה האישית של הפרט והפרטים הספציפיים של הסביבה הוירטואלית.


ההשפעות הפסיכולוגיות של התגלמות בתוך גוף האישה מרתקות ועדיין נחקרות. אך זו רק דוגמה אחת. ניתן לערוך את המניפולציה הזו בעוד מגוון אספקטים ותחומי חיים - מחינוך לחמלה לבעלי חיים ועד הבנה טובה יותר של קבוצות מיעוט בחברה.


על ידי חקירת ההשפעות הללו, נוכל לקבל הבנה טובה יותר כיצד ניתן להשתמש במציאות מדומה כדי לשפר את הרווחה הפסיכולוגית שלנו ולשפר את היכולת שלנו לתקשר עם אחרים.


מה אתם חושבים?

bottom of page