top of page

איך מציאות מדומה יכולה לעזור בהתמודדות עם אוטיזם

מבוגרים וילדים על הספקטרום האוטיסטי מתמודדים מול אתגרים בהתנהגות, מיומנות חברתיות, תקשורת מילולית ולא מילולית כמו גם בעיות חושיות ובעיות קשב המשפיעות באופן משמעותי על שגרת חיי היום יום שלהם.

טכנולוגית המציאות המדומה עשויה להוות כלי משמעותי עבור אוטיסטים ואף בני משפחתם.לאוטיסט זו יכולה להיות הזדמנות להסביר ולחקור את עולמם בתנאים שלהם באמצעות סביבות וירטואלית מתאימות, בעבר הסובבים אותו הטכנולוגיה יוצרת הזדמנויות רבות יותר להבין את המורכבות של ההפרעה ולתת הצצה למה שרואים וחווים יקיריהם בכל יום כדי להמחיש כמה תפיסות מוטעות - הרי שאין מדיום אחר שמתקרב לנעליו של המציאות מדומה (VR) כדי לעמוד במשימה זו.


כיום כשהשיח סביב הטכנולוגיה מתגבר זו הזדמנות נהדרת לבחון אפשריות והזדמנויות ערכיות וכלכליות בנושא.


לתכנים נוספים בקרו בבלוג שלנו .

bottom of page